บริษัท รอซโซ่ จำกัด รับสมัคร Product Manager/ Brand Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Establish product strategy and promotion plan to achieve the desired target in term of sales units, Sales value and marginal income according to budget
Manage and strengthen Product life cycle by coordinates product introduction & phase out plan
Update trend fashion for new product
New product process includes product design and package design
Set price strategy to meet revenue and profitability goals
Responsible for pricing and profit control of the assigned product category
Develop and implement product distribution plan to all channels
Co-working with communication team to develop advertising and PR plan
Responsible for inventory control, maintain stock holding and SKU levels
Marketing plan for new product
Provide product training to sales staff
คุณสมบัติ
Male/ Female, Age 35-45 years
Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Business or related field
At least 8 years up of experience in Product Management, Marketing analysis, New product process
Strong MS Office Skills, especially in MS PowerPoint
Results-oriented with strong strategic and execution skills
Good term work and communication skill


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 8/39 Soi Tanpuying Phol. Ngamvongvan Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-0540 Ext.113,085-485-3277
โทรสาร : –
โฮมเพจ : http://www.rosso.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer