บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้จัดการสื่อสารองค์กร / เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
Corporate Communication Manager / Corporate Governance Officer
ด่วนมาก!!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

.-สนับสนุนงานด้านสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์

– ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– การจัดการข้อมูลรายงานของบริษัท, กรรมการ, ฝ่ายบริหารเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น

– คณะกรรมการ, ฝ่ายบริหาร, และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสื่อสารนโยบายบริษัท

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 อัตรา

– เตรียมข้อมูล เอกสาร สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น , คณะกรรมการ และคณกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

– ร่วมทำกิจกรรม และติดตามกฎระเบียบของตลท., กลต.
คุณสมบัติ
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร

– ไม่จำกัดเพศ 35 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา

– มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

ไม่จำกัดเพศ 35 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– ใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ บางนาทาวเวอร์ จ.สมุทรปราการ


ที่อยู่ : 2/3 Moo 14, Bangna a Bldg., 18-19 FL., Bangna-Trad km.6.5 Rd., Bang Kaew, Bang Plee,Samut Prakan, 10540
โทรศัพท์ : 0-2730-2100 ต่อ 1611,1612
โทรสาร : 0-2751-9785
โฮมเพจ : http://www.nawarat.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer