บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เผยแผนยุติการผลิตและจำหน่ายบุหรี่แบบดั้งเดิมโดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าสร้างประเทศไทยเป็น ‘สังคมที่ไร้ควันพิษจากบุหรี่’ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม ‘ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน’ สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ตัดสินใจจะสูบต่อไป โดยฟิลลิป มอร์ริส ยินดีนำเสนอผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวกับการลดอันตรายจากบุหรี่ เพื่อเข้ามาช่วยเสริมมาตรการควบคุมยาสูบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลักของอันตรายจากการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มาจากสารเคมีในควันที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของบุหรี่ ไม่ใช่ นิโคติน ฟิลลิป มอร์ริส จึงมุ่งมั่นในการสร้างสังคมไร้ควันเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้สูบบุหรี่และผู้อยู่รอบข้าง

มร. เจอรัลด์ มร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เรามีวัตถุประสงค์ตรงกันกับภาครัฐในภารกิจลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ เราเชื่อว่า การไม่เริ่มสูบบุหรี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้สูบบุหรี่ราว 11 ล้านคนที่เลือกจะสูบบุหรี่ต่อไป สังคมไทยจึงต้องหานวัตกรรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเราเชื่อว่าแม้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่ก็เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการสูบบุหรี่ และผู้สูบบุหรี่ควรมีสิทธิได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

“ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ประเทศไทยตั้งเป้าลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ให้เหลือเพียง 16.7% ภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบว่าจำนวน ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยลดลงจาก 19.9% ในปี 2558 เหลือ 19.1% ในปี 2560 ซึ่งนับว่าเป็นการลดลงที่น้อยมาก แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งจะเข้ามาเป็นคำตอบของนวัตกรรมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมไร้ควันมร. มาร์โกลิส กล่าวเสริม

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “ในปัจจุบัน คนไทยกว่า 70% ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคตินและควันบุหรี่ ความจริงแล้วนิโคตินคือหนึ่งในสาเหตุที่คนเลือกสูบบุหรี่ นอกเหนือไปจากพฤติกรรมการติด โดยผู้สูบบุหรี่ต้องการได้รับนิโคติน แต่ปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ใช่นิโคติน แต่เป็นควันบุหรี่ แม้ว่านิโคตินจะเป็นสารที่ทำให้    เสพติด และไม่ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่      ควันบุหรี่จากการเผาไหม้ยาสูบต่างหากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงที่สุด ดังนั้น หากเราสามารถตัดขั้นตอนการเผาไหม้ออกจากกระบวนการจุดบุหรี่ได้ ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และนั่นคือหลักการพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของเรา

“องค์กรด้านสุขภาพระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน Public Health England และสถาบันแห่งชาติเพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประเทศเนธอร์แลนด์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า   อย่างอิสระ และพบว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันสามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้     ในประเทศที่มีความก้าวหน้าและเปิดกว้างด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข อย่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ที่ยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไป ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากผลิตภัณฑ์ยาสูบและการป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ” นายพงศธร กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ฟิลลิป มอร์ริสวอนให้ผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ ภาครัฐ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคสังคม ร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ชาวไทยร่วม 11 ล้านคนที่ยังตัดสินใจสูบบุหรี่อยู่ ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ชาวไทยพลาดโอกาสที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่างน่าเสียดาย ฟิลลิป มอร์ริส อยากเชิญให้ภาครัฐเปิดโอกาสเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อลดการสูบบุหรี่ในประเทศไทยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ฟิลลิป มอร์ริสยังส่งเสริมให้ผู้ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควันเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ และจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับผู้สูบที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งการอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้ควัน โดยมีกฎหมายควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมมาตรการสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันและรักษาชีวิตคนไทยให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ได้

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย มีแผนที่จะยุติการผลิตและจำหน่ายบุหรี่แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง และเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูบบุหรี่ให้เร็วที่สุด ล่าสุด องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของ ฟิลลิป มอร์ริส เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพของประชาชน และอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งคำยืนยันของเอฟดีเอสหรัฐถือเป็นหมุดหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางประวัติศาสตร์”  มร. มาร์โกลิส กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลต่างๆ ของ “ฟิลลิป มอร์ริส” ได้ที่ http://www.pmi.com/markets/thailand/en และ www.facebook.com/PhilipMorrisThailandอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer