เมื่อ SCG Express ขอเปิดบริการทั่วประเทศท้าชิง Kerry Express

 SCG Express ตลาดอีคอมเมิร์ซเป็น Driver ที่สำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของ Kerry Express มองว่าตลาดคอมเมิร์ซทั้ง B2B B2C และ C2C มีมูลค่ามากถึง 7-8หมื่นล้านบาทเติบโต 30% และข้อมูลจาก SCG Express พบว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในส่วนของ B2C และ C2C มีมูลค่า 2-3 หมื่นล้านบาท มีการเเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเติบโตมากกว่า 2 หลักมาโดยตลอด มีการขนส่งผ่านระบบขนส่งย่อยเฉลี่ย 1.5 ล้านชิ้นต่อวันทั่วประเทศ และคาดว่าจะเติบโต 20% ในปีนี้และยังมีช่องว่างให้เข้ามาเล่นในตลาดนี้อีกมาก เพราะที่ผ่านมาขนส่งย่อยส่วนใหญ่จะให้บริการในพื้นทีที่จำกัด มีเพียงรายใหญ่ 2 รายคือ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั่วประเทศยังมีช่องว่าง SCG Express ยังโตได้อีกไกล หลังจบปี 2560 SCG Express มีรายได้ 50 … Continue reading เมื่อ SCG Express ขอเปิดบริการทั่วประเทศท้าชิง Kerry Express