พร้อมแล้วกับงาน Good Living for Aging Society ครั้งที่ 4 ในงาน Money Expo Year-End 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562 ณ ฮอลล์ EH99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในคอนเซ็ปต์ “Together Longer” ใช้ชีวิตสุขใจหลังวัยเกษียณ เพื่อตอบโจทย์สังคมที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก Aging Society ที่มีประชากรสูงอายุปัจจุบันอยู่ที่ 18% และคาดในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ยกขบวนกิจกรรมดีเสริมชีวิตมีสุขเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ ที่ไม่ใช่แค่วางแผนการเงินเท่านั้น งานนี้ยังพบกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนสาระน่ารู้ในกิจกรรมสัมมนาการปรับตัวสู่ความสมดุลในยุคปัจจุบัน ที่ต้องอยู่อย่างสุขภาพดีรู้ทันโรคด้วย Digital Health รวมถึงเทคนิคการเป็นผู้สูงวัยที่มีบุคลิกดี และที่พิเศษไปกว่านั้น พลาดไม่ได้กับ Workshop วิธีเป็น YouTuber สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ สอนรีวิวสินค้า รับกระแสธุรกิจสูงวัยเติบโต

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing ระบุว่าประเทศที่มีประชากร 60 ปี ขึ้นไปในสัดส่วนเกิน 10% ของประชากรทั้งประเทศ นับว่าประเทศดังกล่าวเป็น Aging Society หรือ “ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” และจะเป็น Aged Society หรือ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อสัดส่วนประชากรดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 20% ทั้งนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่ 18% และข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คาดการณ์ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเกิน 20% ในปี 2564 จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากช่วง Aging Society ไปสู่ Aged Society

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากร 60 ปีขึ้นไปจากข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับผลสำรวจข้อมูล

ผู้เข้าชมงานในครั้งที่ผ่านมา พบมีผู้มาร่วมงาน 3 กลุ่ม คือ วัยทำงาน วัยทำงานก่อนเกษียณ และวัยหลังเกษียณ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพควบคู่กันไป เพราะสุขภาพที่ดีทำให้มีกำลังที่จะหาเงินได้มากขึ้น โดยกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนิยมทำธุรกรรมด้านการซื้อประกัน ลงทุนในกองทุน และเปิดบัญชีเงินฝากที่มีโปรโมชั่นพิเศษ คนกลุ่มนี้จึงมีความสนใจด้านการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ อีกทั้งยังตื่นตัวกับกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าสังคมที่ไม่ได้น้อยลงไปตามวัย ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามาเป็นพื้นที่ใหม่ของการสื่อสาร

เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับความต้องการของผู้มาร่วมงานในปีที่ผ่านมา ทำให้การจัดงาน Good Living for Aging Society ครั้งที่ 4 นี้ เน้นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนด้านการหารายได้ในยามสูงวัย การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาว มีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ และได้รับการดูแลจากคนรอบข้างที่เข้าใจผู้สูงวัย

ซึ่งไฮไลต์ของงาน Good Living for Aging Society ครั้งที่ 4 นี้ คือการมาฟังความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยในครอบครัว เช่น หัวข้อ Senior Living ปรับบ้านให้คนสูงวัยพึ่งพาตัวเองได้” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 14.30-15.30 น. ควรทำบ้านให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยอย่างไร ป้องกันการหกล้ม หรือความจำเสื่อม เพื่อความสัมพันธ์ที่ยืนยาว โดยรองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ จากภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวข้อ “ลงทุนสุขภาพ รับเทรนด์ Digital Health” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 14.00-15.00 น. แนวโน้มการรักษาใหม่ๆ หรือความพร้อมทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมาให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดในครอบครัว อยู่ด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวา โดย นพ. มนต์สรร อัศวนพเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบประกันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ คมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด และราชันย์ ตันติจินดา CFP นักวางแผนการเงิน

นอกจากนี้ พบหัวข้อ “การเงินอุ่นใจ บ้านอบอุ่น รับชีวิตเกษียณ” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 14.30-15.30 น. แนวคิดที่เปลี่ยนไปเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่อาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัว เพื่อตั้งเป้าหมายการเงินให้พร้อมรองรับชีวิตวันข้างหน้า พบกับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ โดย ศศิวิมล สิงหเนตร Happy Director MEESUK SOCIETY ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ คณะบัญชีและบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และราชันย์ ตันติจินดา CFP นักวางแผนการเงิน และหัวข้อ “ชีวิตไม่มีแก่ ดูแลถูกวิธี สร้างสัมพันธ์คนใกล้ชิด” ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 14.30-15.30 น. จะทำร่างกายให้แข็งแรงได้ยาวนานที่สุดอย่างไร มาฟังความรู้จากนักกายภาพบำบัด และการดูแลผู้สูงวัยที่ถูกวิธี เช่น เทคนิคช่วยพยุงผู้สูงวัย-ลุกนั่ง-เดิน โดย ผศ. ดร. กภ. ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และพบกับแรงบันดาลใจที่จะทำให้อยากสตรองและสมาร์ท โดยนักแสดงสูงวัย เดือนเต็ม สาลิตุล

อีกทั้งภายในงานยังมีส่วนของเวทีแนะนำสินค้าสำหรับเป็นของขวัญช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เพื่อเตรียมหาของที่มีประโยชน์และสื่อถึงคุณค่าของผู้สูงวัย ด้วยความเข้าใจของผู้มอบ รวมถึงลูกค้าคนสำคัญในธุรกิจที่เป็นผู้สูงวัยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังได้สนุกร่วมกับผู้สูงวัย ด้วยกิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตไม่มีวันแก่ เช่น สอนการเป็น YouTuber สอนขายของออนไลน์ สอนทำสติกเกอร์ LINE สอนรีวิวสินค้า สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ รวมถึงการ D.I.Y. ของเหลือใช้ภายในบ้านให้กลายเป็นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ เช่น ดัมเบล ผ้าปิดตา หมอนแก้นิ้วล็อก เป็นต้น

งาน Good Living for Aging Society ครั้งที่ 4 เป็นโซนที่จัดอยู่ในงาน Money Expo Year-End 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562 ฮอลล์ EH99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับงานนี้มีบริการด้านการเงินครบวงจรเหมาะกับคนทุกวัย พร้อมโปรโมชั่นส่งท้ายปีจากสถาบันการเงินต่างๆ มาแนะนำแก่ผู้ซื้อที่มีกำลังสูง โดยเลือกซื้อกองทุน RMF/LTF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญในช่วงท้ายปี เพื่อการออมระยะยาว และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ @GoodAgingSocietyอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer