ที่ไปเที่ยวไม่ได้รวยนะ แต่ไม่อยากเสียใจตอนแก่

ของมันต้องมี ชีวิตเราต้องดีกว่าชีวิตในเฟซบุ๊กของเพื่อน แม้จะกู้ชาตินี้ ผ่อนถึงชาติหน้าก็ตาม

เพราะค่านิยมเหล่านี้ คนไทยจึงเป็นหนี้มากขึ้นทุกลมหายใจ

แล้วสถานการณ์หนี้ของคนไทยเป็นอย่างไร

1. ของมันต้องมีก่อหนี้เพิ่มขึ้นดีกว่า

 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาส 2/2562 พบว่าคนไทยเป็นหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันมากถึง 13.08 ล้านล้านบาท และมากขึ้นกว่านี้ถ้ารวมหนี้นอกระบบ และกองทุน กยศ.

ส่วนในไตรมาส 2/2561 คนไทยติดหนี้ 12.337 ล้านล้านบาท เห็นได้ว่าคนไทยเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

โดยถ้านับหนี้ของคนไทยจะเป็นหนี้ที่มาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน  อย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามลำดับ

 

2. อายุน้อยร้อยหนี้ แต่แก่แล้วก็ยังไม่หลุดหนี้

นอกจากการเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทยยังมาพร้อมกับอายุของลูกหนี้ที่น้อยลง

จากข้อมูลของสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร พบว่าในไตรมาส 3/2562 คน Gen Z ที่มีอายุ 20-21 ปี เป็นหนี้มากถึง 1.4 พันล้านบาท ส่วน Gen Silent ที่มีอายุระหว่าง 74 ปีขึ้นไปก็ยังเป็นหนี้มากถึง 3.5 หมื่นล้านเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ข้อมูลของเครดิตบูโร ที่คำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่าในปี 2560 คนไทยที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีมีการก่อหนี้จากการผ่อนรถยนต์, จักรยานยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะปานกลาง

และสำหรับคนอายุ 35-45 ปี จะเน้นสร้างหนี้จากการกู้ซื้อบ้านโดยมีสัดส่วนหนี้ 10% จากหนี้ทั้งหมดมาจากสินเชื่อบ้าน

แต่เป็นที่น่าเศร้าใจคือคนอายุมากกว่า 70 ปีขี้นไป ยังคงเป็นหนี้กับเขาเช่นกัน และหนี้ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร และหนี้เพื่อการเกษตรของคนสูงวัยไทยยังมีสัดส่วนมากถึง 40% ของหนี้ทั้งหมดที่พวกเขามีอีกด้วย

 

3. Gen X ผู้ก่อหนี้เสียสูงสุด

การเป็นหนี้ของคนไทยที่ทำให้ระบบการเงินเสียเพราะมีลูกหนี้ไม่น้อยที่เบี้ยวหนี้ หรือค้างชำระหนี้เป็นเวลานานกว่า 90 วัน โดยเฉพาะ Gen X ที่มียอด NPL : Non-Performing Loan สินเชื่อค้างชำระมากที่สุด ด้วยสัดส่วนมากถึง 7.1% ของหนี้ทั้งหมด ส่วน Gen Z มีหนี้ค้างชำระสัดส่วนต่ำสุดคือ 3.6% 

 

ทั้งนี้แต่ละช่วงวัยของคนไทยมีการสร้างหนี้ที่แตกต่างกันจากข้อมูลของเครดิตบูโรพบว่า คนไทยอายุ 37 ปี จะเป็นช่วงที่มีจำนวนคนมีสินเชื่อบุคคลมากที่สุด และมีจำนวนคนมีสินเชื่อรถยนต์มากที่สุด

ส่วนอายุ 39 ปี เป็นช่วงที่มีจำนวนคนมีบัตรเครดิตมากที่สุด และมีสินเชื่อบ้านมากที่สุด

 

ที่มา: จากงานแถลงข่าววิเคราะหฺ์อสังหาฯ ไทยในรอบทศวรรษ จัดโดย DDProperty

 

 

 

 

 



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer