ใหญ่อย่าง “เอสซีจี”  ยังกระเทือน เร่งยกเครื่องใหม่ทุกธุรกิจ

เอสซีจี ยังสะเทือน เร่งยกเครื่ององค์กรเพื่อเรียกยอดขายที่หายไป (วิเคราะห์) กว่าทศวรรษที่เอสซีจีมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นองค์กรนวัตกรรม เน้นการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม  High Value Added Products and Services (HVA)ในตัวสินค้าและบริการต่างๆ  เพื่อผลักดันให้ออกจากกับดักของการเป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป (Commodity) เพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกอนาคต  และรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่ยากจะคาดเดา  ที่พร้อมจะถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ปี 2562 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) 179,181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยใช้งบลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกว่า 5,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรวม เช่นเดียวกับการกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคอาเซียน ลาว เวียดนาม  อินโดนีเซีย กัมพูชา และพม่า  ตามวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาค เพราะทุกวันนี้ตลาดของอาเซียนยังคงดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเจอกับคู่แข่งหลายรายก็ตาม เอสซีจียังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมการส่งออกจากประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 180,004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ … Continue reading ใหญ่อย่าง “เอสซีจี”  ยังกระเทือน เร่งยกเครื่องใหม่ทุกธุรกิจ