ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด : Executive Vice President Marketing Department
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การตลาด อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 38 – 45 ปี
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
– มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 – 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-1041-5 Ext.207, 217
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer