บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้จัดการการตลาด online (1 อัตรา) / Online Marketing Manager
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 35000- 45000
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกอกน้อย)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การตลาด

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 0-2886-1816-7 ต่อ 121-122
โทรสาร : 0-2886-1060
โฮมเพจ : http://www.rp.co.th