บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Digital Marketing Manager (1 อัตรา) / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 40 ปี

– ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี และ Online Marketing อย่างน้อย 3 ปี ( Social Media and Digital Marketing Management )

– มีประสบการณ์ด้าน Web Development ( HTML,CMS,SEM,SEO) การแก้ไข Code ต่างๆ

– มีความรู้ด้านการจัดการ Digital Media เช่น ภาพนิ่ง ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว วีดีโอน าเสนอต่างๆ

– สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 และ จัดทำแผนงานและบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

– สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0

– สามารถปฏิบัติงาน Digital Marketing Campaign , Design , User Interface and Analytic ได้

– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครผ่านทาง Website หรือ จดหมาย หรือ สมัครด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• หลักฐานการศึกษา

• รูปถ่าย 1 นิ้ ว 1 รูป

• เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

1/765 (การ์เด้นโฮม พลาซ่า) หมู่ที่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

คุณศิริพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร .0-2993-5080-7 ต่อ 231

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 – 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิทยาศาสตร์

สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : คอมพิวเตอร์

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 1/765 (การ์เด้นโฮม พลาซ่า) หมู่ที่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7 ต่อ 231
โทรสาร : 0-2532-2301
โฮมเพจ : http://www.ncgroup.co.th


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer