บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด รับสมัคร Digital Marketing Project Planner (Influencer Marketing)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธ์ และ หลักการ ดำเนินงาน เกี่ยวกับ การทำการตลาด โดยใช้ Influencer
2. วิเคราะห์ วางแผนด้านการตลาด ในการคิดแคมเปญโดยใช้ Influencer บนสื่อโฆษณาออนไลน์
3. จัดหา จัดจ้าง ประสานงาน และ ควบคุมการทำงาน ของ Influencer ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. วางแผนจัดทำระบบเพื่อรายงานผลการโฆษณา
5. ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6. ควบคุมการทำงานของทีม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสานงานกับทีมต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดและการโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นระเอียด รอบครอบ รู้จักวางแผน
4. มีทักษะในการคิดกลยุทธ์และจัดทำ Presentation อย่างเป็นระบบ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ
5. รักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ตรงต่อเวลา
6. มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอด
7. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
8. มีทักษะในด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
10. มีบุคลิกภาพดีและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 – 6 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : นิเทศศาสตร์

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การตลาด

คณะ : นิเทศศาสตร์

สาขา : การประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ : 72 ตึก CAT Telecom Tower, ชั้น 4 ห้อง 401-402, ถนนเจริญกรุง เขต บางรัก เเขวง บางรัก 10500
โทรศัพท์ : 02-639-7878 ต่อ 106 หรือ 109 / 02-107-4009 / 091-770-8108 / 087-671-0909
โทรสาร : 0-2639-7744


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer