บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการ – การตลาด / Officer/Senior Officer/Assistant Manager – Marketing
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ทำการสำรวจข้อมูลการตลาดของโครงการ บ้านและคอนโด ทำรายงานสรุปเพื่อให้เห็นช่องว่างการตลาด
• กำหนด Marketing Campaign, Action Plan และจัดหา Media ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• ติดตามผล รายงานสถานการณ์การขายในโครงการที่ดูแล ประเมินสถานการณ์ สรุปการขายในแต่ละ Campaign
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี – โท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 0 – 5 ปี หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนตัว
• มีความคล่องตัวในการทำงาน ปฏิบัติงานในวันหยุดได้
• ใช้งาน MS Office ได้คล่อง
• สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การตลาด

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขา : การตลาด

คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สาขา : การตลาด

คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา : การตลาด

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขา : การตลาด

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : 36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2764-6214
โทรสาร : 0-2764-6222 ext.14
โฮมเพจ : http://www.goldenland.co.th


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer