บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / CMO
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติ
ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง, รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี , มีรถจักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนตัว และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 – 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : อื่นๆ

ที่อยู่ : No.55, A.A. Capital Ratchada Building, 5 Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-7888
โทรสาร : 0-2029-7879
โฮมเพจ : http://www.skyict.co.th


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer