บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด / สมัครงานการตลาดออนไลน์ / Online Marketing Executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
ด่วนมาก!!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ : สมัครงานการตลาดออนไลน์

• บริหารกลุ่มสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• วางแผนงานด้านการตลาดกับผู้จัดการ
• ติดตามวิเคราะห์การขายและวิจัยผู้บริโภค
• ติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
• วิเคราะห์พัฒนา เชิงสร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้า
• ติดตามและประเมินผลการขายการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ
• เพศชายหญิง
• อายุ 23 – 30 ปี
• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจ และการตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์และสื่อดิจิตอลต่างๆ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
• มีประสบการณ์ E – Commerce ด้าน Social

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 210 Surawongse Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2668-0123 ต่อ 5116
โทรสาร : 0-2668-0123 ต่อ 5129
โฮมเพจ : http://www.dhas.com

หางานการตลาดอื่นๆ : Marketeer Jobs

สมัครงานการตลาดออนไลน์อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer