บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด / สมัครงาน / Digital & Social Media Marketing /เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอลและโซเชี่ยลมีเดีย

หน้าที่และความรับผิดชอบ : สมัครงาน

• วางแผนการใช้สื่อ Digital & Social Media ในการทำการตลาดและสื่อสารการตลาด

• คิดและสร้าง Campaign และกิจกรรมแก่ลูกค้าขององค์กรต่างๆ บนสื่อ Digital & Social Media เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย, สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่างๆ

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ได้อย่างถูกต้อง

• ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ Digital & Online Media เพื่อจัดทำแผนการสื่อสาร

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : สมัครงาน
• ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชย์ศาสตร์, นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์, ใช้อินเตอร์เน็ต, Facebook, Microsoft Word, Excel

• มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดบนสื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter

• มีความคิดสร้างสร้างสรรค์

• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรต่างๆ เพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า

• มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

• หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน : สมัครงาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 – 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ที่อยู่ : 10 ซอย รามอินทรา 45/1 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2732-2448-57 Ext.104,204
โทรสาร : 0-2377-9246
โฮมเพจ : http://www.doctorhenn.com

หางานการตลาดอื่นๆ : Marketeer Jobsอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer