บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด / รับสมัครงาน / Marketing Online Officer / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า กทม. (บางนา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ : รับสมัครงาน

– วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด

– ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร

– ดูแลกิจกรรมต่างบนสื่อออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์

– ดูแล Page Facebook, E-mail marketing, LINE, E-commerce, Web บริษัท

– ออกแบบการส่งเสริมการขาย (Promotion)

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย , หญิง

– อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ

– ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาโท

– อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

ดูเพิ่มเติม
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : 46 Soi Bangna-Trat 25, Bangna-Trat Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2361-9035-42,086-311-7693
โทรสาร : 0-2744-1030, 0-2361-9043
โฮมเพจ : http://www.thiptanaporn.com

ค้างานการตลาดอื่นๆ : Marketeer Jobs

รับสมัครงาน