บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Communication)
Marketing Communication Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
– สามารถคิดวิเคราะห์โน้วโน้มทางการตลาดและการแก้ไขปัญหาได้
– ติดต่อประสานงาน ภายใน,ภายนอกองค์กร และสื่อมวลชน
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย/หญิง, อายุ 24-30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเเตอร์ได้ดี
– บุคคลิกภาพดี และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 – 7 ปี
สถานที่ : กทม. (คันนายาว)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ10230
โทรศัพท์ : 0-2947-5000 ต่อ 5124
โทรสาร : 0-2947-5312
โฮมเพจ : http://www.fashionisland.co.th/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer