บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด รับสมัคร หัวหน้าแผนกการตลาด / Marketing Supervisor(1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กำกับดูแลและสนับสนุนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษั วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัท

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาการตลาด

– ผ่านงานด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 8 ปี

– มีความกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง จงรักภักดีต่อTEAM มีความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ วางแผนกลยุทธ์ และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 – 15 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด

ที่อยู่ : โรงงานสระบุรี เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36
โทรสาร : 036-379-008
โฮมเพจ : http://www.unitedfeeding.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer