จากการรายงานของ CS Global Partners บริษัทการตลาดและที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้ระบุถึงดัชนีความเป็นพลเมืองโลก World Citizenship Index (WCI) โดยประเมินจากประเทศและดินแดน 187 แห่งทั่วโลก วัดจากปัจจัยหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านความปลอดภัย
  2. ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ
  3. ด้านคุณภาพชีวิต
  4. ด้านการบริหารจัดการ
  5. ด้านอิสระทางการเงิน

โดยจากผลสำรวจ ประเทศที่ครองอันดับ 1 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ได้คะแนนไป 88.1 คะแนน ตามมาด้วยเดนมาร์ก ที่ได้คะแนนไป 88.0 คะแนน และอันดับ 3 ร่วม ที่ได้คะแนนเท่ากันคือ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ได้คะแนนไป 86.9 คะแนน ส่วนยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐฯ ติดโผอยู่ที่อันดับ 20 ได้คะแนนไป 80.0 คะแนน

การสำรวจในครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลสถิติที่เป็นทางการทั้งเชิงคุณภาพและเทคนิค ผลวิจัยจากธนาคารข้อมูลชั้นนำ บทสัมภาษณ์ และผลสำรวจนักลงทุนผู้มั่งคั่งกว่า 500 ราย ซึ่งในรายงาน WCR ไม่ได้มองในแง่ความแข็งแกร่งของพาสปอร์ตเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการเลือกขอสัญชาติที่สองด้วย

ด้วยการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางมีข้อจำกัดมากขึ้น อำนาจของหนังสือเดินทางจึงเริ่มมีความสำคัญ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง 2 สัญชาตินั้นค่อนข้างได้เปรียบ เหล่าเศรษฐีทั่วโลกต่างมองหาตัวช่วยอย่างการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (Citizenship by Investment: CBI) 

โดย CBI จะให้สัญชาติแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างถูกกฎหมายเพื่อแลกกับการสนับสนุนกองทุนของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อให้พลเมืองโลกสามารถย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

มิชา เอ็มเมทท์ CEO ของ CS Global Partners กล่าวว่า การยังคงผูกมัดอยู่กับประเทศและรัฐบาลเดียวนั้นเป็นข้อจำกัดในสิทธิเสรีภาพ และเนื่องด้วยความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบัน ทั้งข้อจำกัดในการเดินทาง วิกฤตเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากมองหาการถือสัญชาติที่ 2 เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของชีวิต

ทั้งนี้ รายงาน WCR ตั้งใจนำเสนอกระแสโลกเหล่านี้เพื่อช่วยให้กระบวนการขอสัญชาติที่สองเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความมั่งคั่งรวมถึงวิเคราะห์เทรนด์โลกในปีนี้ ทั้งยังกล่าวถึงกระแสสกุลเงินดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา


ที่มา: https://csglobalpartners.com/world-citizenship-report/ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online