ไทยอันดับ 1 ประเทศช้อปปิ้งออนไลน์/สัปดาห์มากสุดในโลก Q1/22

ช้อปปิ้งออนไลน์ ทำไมประเทศไทยคว้าอันดับ 1 ช้อปมากสุดในโลก ไทยติดอันดับ 1 ประเทศช้อปปิ้งออนไลน์/สัปดาห์ มากสุดในโลก ไตรมาส 1/2022 อยู่ที่ 66.5% เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่งฟรี แรงจูงใจสำคัญ 50.4% Digital 2022 July Global Statshot Report หรือรายงานความเคลื่อนไหวด้านดิจิทัลของโลกในเดือนกรกฎาคม 2022 ที่จัดทำโดย We Are Social และ Hootsuite พบความน่าสนใจในหมวดหมู่อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่ทำการสำรวจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมไทย) ช่วงอายุ 16-64 ปี ตอนไตรมาส 1/2022 เกี่ยวกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ต่อสัปดาห์ พบว่า 10 ประเทศแรกช้อปปิ้งออนไลน์/สัปดาห์ มากสุดในโลก ไตรมาส 1/2022   10 ประเทศแรกช้อปปิ้งออนไลน์/สัปดาห์ Q1/22 มากสุดในโลก ประเทศ %  … Continue reading ไทยอันดับ 1 ประเทศช้อปปิ้งออนไลน์/สัปดาห์มากสุดในโลก Q1/22