แชมป์งานศิลป์ ‘Installation Art Contest’

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสรักษ์โลกให้คนไทยตื่นตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “THAILAND GREEN WATCH”

ชวลิต พิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ ปตท. กล่าวว่า โครงการ THAILAND GREEN WATCH ถือเป็นอีกโครงการที่ปตท. ตั้งใจจริงที่จะ เตือน เตรียม เติม เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายช่องทาง เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และ งานศิลปะการจัดวาง ‘Installation Art Contest’ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสารผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ โดยผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ภาวะโลกร้อน” ที่ผ่านมา โครงการ ‘Installation Art Contest’ ได้เชิญชวนเหล่านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่รักในงานศิลปะได้ร่วมปลดปล่อยจินตนาการ และสร้างความแปลกใหม่ในกิจกรรมการประกวดออกแบบประเภทศิลปะการจัดวาง

ล่าสุดมีทีมผ่านการคัดเลือก 10 ทีมด้วยกัน โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ วัสดุที่ใช้ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น โดยผลการประกาศรางวังชนะเลิศมีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ

ทีม: ธรรศ

ผลงาน: กตัญญู

ออกแบบโดย: ธรรศ มหิทธิหาญ ม.ศิลปากร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1

ทีม: หมีกับมล

ผลงาน: ไร้บ้าน

ออกแบบโดย: วรรณวดี ก่ออมรทรัพย์ และ กมลนัทธ์ บุญเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม: Tree Q

ผลงาน: พิมพ์บันทึกจากป่า1

ออกแบบโดย: ธีรวัฒน์ บุญมี ม.ศิลปากร