ว่าที่ CEO คนใหม่ของ AIS

ขอแสดงความยินดีกับสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ กับตำแหน่งว่าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส คนใหม่ ที่จะขึ้นมาแทน วิเชียร เมฆตระการที่จะขอเกษียณอายุก่อนกำหนด

โดยการแต่งตั้งสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ในครั้งนี้ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557เป็นต้นไป

ทั้งนี้สมชัย เลิศสุทธิวงค์ อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดในปี 2555- ปัจจุบัน ร่วมงานกับกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่นและเอไอเอสมานานกว่า 20ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการตลาด (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย