สปริงนิวส์รุกตลาดดิจิตอลสร้างความแตกต่างสถานีข่าว

สปริง นิวส์ประกาศยกระดับสถานีข่าวดิจิตอล ช่อง 19 ขึ้นเบอร์ 1 สถานีข่าว เสริมทัพคนข่าว เทคโนโลยี ปูทางใช้ “สื่อสมัยใหม่” ขยายช่องทางการติดตามข่าวแบบครบวงจร หวังตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยทั่วประเทศ เผย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ปรับรูปแบบนำเสนอ พร้อมชูจุดต่างย้ำปรัชญาการนำเสนอข่าวจริง ครบรอบด้าน ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต ด้วยปรากฏการณ์ “ที่สุดของความจริง ข่าวจริงสปริงนิวส์”

ทันยา วงษ์โอภาสี รองประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดตัวทีวีดิจิตอล สปริงนิวส์ ช่อง 19 ว่า ในปี 2557 ซึ่งก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 ของการนำเสนอข่าว บริษัทเตรียมแผนขยายธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สถานีข่าวดิจิตอล ซึ่งถือเป็นปีที่สำคัญที่สถานีข่าวสปริงนิวส์จะสามารถขยายเครือข่ายการรับชม ไปสู่กลุ่มคนไทยทั้งประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สถานีข่าวสปริง นิวส์ได้วางกรอบยุทธศาตร์การสร้างปรากฏการณ์ข่าวจริงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่1 การนำเสนอข่าวจริงที่เป็นที่สุดของความจริง ใน 3 รูปแบบ (The 3 UltimateFeatures of Spring News) ครอบคลุมตลอดทั้งวัน ได้แก่ ข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ นาทีต่อนาทีด้วย “Spring Update” ที่สุดของความเร็ว (The Ultimate Speed), รายการ “ปรากฏการณ์ข่าวจริง” ที่สุดของความจริง (The Ultimate Truth) คือ รายการข่าวที่รวบรวมความเคลื่อนไหวในรอบวัน พร้อมสังเคราะห์นำเสนอความจริงทั้งเบื้องหน้าและความจริงเบื้องหลังให้ ประชาชนคนไทยได้รับรู้ และ “Spring Hot Zone” ที่สุดของความลึก (The Ultimate Delve) ข้อมูลเชิงลึก ที่ครบ รอบด้าน เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ยุทธศาสตร์ ที่2 การนำเสนอข่าวจริงที่เติมเต็มช่องทางการรับชมอย่างไม่จำกัด เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่มช่องทางการนำเสนอข่าวสารของสปริงนิวส์ผ่านช่องทางที่มีความหลาก หลายเข้าถึงผู้ชมได้กว้างกว่าเดิมด้วยการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการนำเสนอ ลิฟท์โดยสารตามสำนักงานต่างๆ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค มือถือ ไอแพด เว็บไซต์ และยังรวมถึงการบูรณการข่าวสปริงนิวส์ผ่านสถานีวิทยุด้วย เพื่อให้ครบถ้วนช่องทางสื่อที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับชมรับฟังข่าวของสปริงส์นิวส์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่3 การนำเสนอข่าวจริงสปริงนิวส์ทุกเวลา ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของสถานี และสปริงนิวส์ถือเป็นสถานีเดียวที่ให้ความสำคัญของการนำเสนอข่าวสูงถึง 80% ของเวลาออกอากาศ ขณะเดียวกัน   ในข่าวจริง 80% ของสปริงนิวส์เป็นข่าวจริงในหลายรูปแบบ อีกทั้งหากข่าวจริงนั้นเกิดการพัฒนาเหตุการณ์จริงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและ เป็นผลกระทบต่อประชาชนคนไทยที่ต้องรับรู้ สถานีก็พร้อมที่จะอัพเดตการนำเสนอข้อมูลทันที หรือที่เรียกว่า “ล้มผัง” เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ชม

“ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่สถานีวางไว้ เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาสถานีข่าวแห่งนี้ได้ดำเนินไปตาม แนวทางปรัชญาของสถานีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันที่มีปณิธานแน่วแน่ใน การเป็นสถานีข่าวที่เป็นที่สุดของความจริง และเป็นที่พึงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี”

นอกจาก ยุทธศาตร์ทั้ง 3 ข้อที่เป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนสถานีข่าวสปริงนิวส์แล้ว สิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างปรากฏการณ์ข่าวจริงยังได้มีการเสริมทัพบุคลากรคน ข่าวที่มากด้วยประสบการณ์  เข้ามา เช่น พัชระ สารพิมพา ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ วาสนา นาน่วม ไพศาล มังกรไชยา ตลอดจนทีมนักข่าวรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวจริง ที่จะมาร่วมกันเจาะลึกข่าวจริง เป็นกลาง ครบรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ ให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอีกด้วย ขณะเดียวกันสถานียังมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ และการก่อสร้างสตูดิโอใหม่ ให้มีความทันสมัย   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารและจัดทำรายละเอียดแผนงาน

อย่าง ไรก็ตามหลังจากที่สถานีข่าวสปริงนิวส์ก้าวเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลแล้ว มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารข่าวจริง ครบรอบด้าน ไปยังกลุ่มผู้ชมได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้อีกสถานีหนึ่ง และ จะสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เดินไปในกรอบนโนยายที่วางไว้ และจากผลการตอบรับที่ดีจากผู้ชมตั้งแต่เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จนมาสู่สถานีข่าวดิจิตอล จึงมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการสถานีและพร้อมจะเห็นการเติบโตของรายได้ได้ภายใน 3-5 ปี อย่างแน่นอน

ศุทธิชัย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ความตั้งใจของตนเองในฐานะนักข่าว การนำเสนอข่าวสารต่างๆควรนำเสนอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงความถูกต้องของข่าวสารที่กำลัง เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ

“การก้าวเข้าสู่สถานีข่าวดิจิตอลของสปริง นิวส์ ถือเป็นมิติใหม่ของวงการข่าวที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นสถานีข่าวที่เหนือกว่า ด้วยปรากฏการณ์ของข่าวจริง ข้อมูลเป็นกลาง ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต โดยให้ผู้ชมมองเห็นทิศทางในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมได้อย่างครบทุกมิติของการ นำเสนอข่าว