ผู้อำนวยการคนใหม่แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

MARKETEER ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดีพัค ซี เจน ผู้อำนวยการคนใหม่แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

โดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ดีพัค ซี เจน เป็นผู้อำนวยการคนที่สองในประวัติศาสตร์ของศศินทร์ ต่อจากศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารหมายเลขหนึ่งของสถาบันมาตลอด 32ปีที่ผ่านมา ทั้งนีศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ยังคงดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหารของศศินทร์ต่อไป

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ดีพัค ซี เจน มีประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะนักการศึกษา และผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ และก่อนหน้านี้เคยได้รับเชิญให้มาช่วยบรรยายในสาขาวิชาการตลาดที่ศศินทร์ตั้งแต่ปี 2532 และเมื่อเร็วๆนี้เอง ศาสตราจารย์ เจน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานศาสตราจารย์ด้านการ ตลาดของ INSEAD และดำรงตำแหน่งคณบดีของ INSEAD ที่เมืองฟองเตนโบล ประเทศฝรั่งเศษ ตั้งแต่ปี 2554-2556 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ เจน ยังเคยดำรงตำแหน่งคณบดีของ สถาบันการจัดการเคลลอก์ แห่ง มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นตั้งแต่ปี 2544-2552 ซึ่งเป็นสถาบันที่เขาร่วมทำงานด้วยตั้งแต่ปี 2529