บุตรสาวธนินท์ เจียรวนนท์ สุดยอดคนใจบุญแห่งเอเชียแปซิฟิก

นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2557 ประกาศยกย่อง 48 สุดยอดคนใจบุญจาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ Heroes of Philanthropy โดยในปีนี้ปรากฏว่าทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มดีที บุตรสาวคนสุดท้องของธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 48 สุดยอดคนใจบุญระดับโลก โดยเป็น 1 ใน 4 คนไทยที่ได้รับการยกย่องในปีนี้

การยกย่องสุดยอดคนใจบุญของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และส่งเสริมให้สังคมทำความดี โดยยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งมีตั้งแต่บุคคลที่เป็นเศรษฐีระดับโลก จนถึงนักธุรกิจที่ยังไม่มีชื่อเสียง แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นภายใต้แนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก โดยใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินส่วนตัว และไม่ได้วัดจากจำนวนเม็ดเงินว่ามากน้อยแค่ไหน

เหตุผลที่ นิตยสารฟอร์บส์ ยกย่องให้ทิพาภรณ์เป็นสุดยอดคนใจบุญแห่งเอเชียแปซิฟิก ด้วยเพราะเห็นว่าทิพาภรณ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้ดำเนินงานมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว  มีภารกิจหลักคือการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาทางด้านความคิดและจิตใจผ่านทางพระพุทธศาสนาควบคู่กัน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม มีจิตสำนึกที่จะกลับไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ชื่อ แมกโนเลียฯ  ของคุณทิพาภรณ์นั้น ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และมีการมอบรางวัล iCARE  Award ให้กับโครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการดูแลชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม

ในส่วนของไทยนั้น นอกเหนือจากคุณทิพาภรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับแล้ว ยังมี วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด บุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบุญชู ตรีทอง อดีตซีอีโอ บริษัท สิรินเทคโนโลยี จำกัด