บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัทเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด รับสมัคร Online & Digital Marketing Executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ดิจิตอล


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาดในช่องทางการจัดจำหน่าย online ของบริษัท สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ home decorative
– ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing ทั้งในด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานด้าน digital marketing (FB, IG, Line ADs, Google Ads, etc.) การเจรจาต่อรองกับ vendor รวมถึึงการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าทีมาจากช่องทาง digital, online


คุณสมบัติ
– เพศหญิง, ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาดช่องทางออนไลน์ (พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการตลอดออนไลน์ระหว่างการศึกษา)
– มีความรู้ในเรื่อง digital marketing ทั้งในแง่ของการทำการตลาด, การโฆษณา และ trend ของผู้บริโภคในกลุ่ม online
– มีทักษะในการผลิตสื่อ digital marketing ตัวอย่างเช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่น ๆ (หากมีความสามารถในการทำ Line Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
– มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
– ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์


คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : การตลาด
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : มัลติมีเดีย
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
สาขา : การออกแบบกราฟิก
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : สื่อดิจิทัล


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555
โทรสาร : –
โฮมเพจ : http://www.sb-furniture.com

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer