โรงพยาบาลศิครินทร์/บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)/Sikarin Public Co., Ltd. รับสมัคร Marketing and Branding Specialist / ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผน ดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมด้านการตลาดภายในและภายนอกองค์กร

• วิเคราะห์ จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

• พัฒนางานด้านการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับฝ่าย/ หน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
• เพศชาย/ หญิง

• อายุ 27 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี

• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง

• มีความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเป็นทีม

• ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Marketing and Branding จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 – 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การสื่อสารมวลชน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการรักษาพยาบาลคนไข้ทั่วไป รวมทั้งที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการพนักงานและประกันชีวิต และครอบคลุมถึงประกันสังคม (ไม่รวมรักษาพยาบาล 30 บาท)


ที่อยู่ : 4/29 Moo 10, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2366-9900 ต่อ 2719
โทรสาร : 0-2366-9942
โฮมเพจ : http://www.sikarin.com

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer