บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Senior of Digital business development transformation / นักพัฒนาเชิงดิจิทัล


หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Purpose:

• Manage and build a team of analysts, designers and developers responsible to drive digital transformation of the bank
• Able to leverage innovations and technolgies to digitize the bank in order to drive both external customer and internal user experience; improve productivity and efficiency.

Major Accountabilities:

• Well understand of business strategy as well as business pain points.
• Continuous effort in seeking opportunity in digitizing the bank to yield better user and customer experience; and drive organization efficiency.
• Manage/Supervise/coach a team of analysts, designers and developers to deliver digital transformation solutions.
• Develop Digital Transformation roadmap
• Keep abreast of technology trend and be able to apply to the bank’s needs.


คุณสมบัติ
1. Bachelor’s degree/Master’s degree
2. 5+ Years of working experience
3. Good banking business knowledge
4. Strong knowledge in project/program managements
5. Knowledge in banking/financial technologies
6. Knowledge in Mobile Technologies, IoT, Blockchain, Cloud, Big Data analytics
7. Full practitioner of SDLC and other relevant system development management processes; as well as agile methodology like SCRUM

Skill:

• Strong leadership in drive innovation in the organization.
• Strong Business Analysis skill, full understanding of industrial best practise.
• Strong planning, analytical & critical thinking, organizational, change management skill.
• Leadership experience to lead and motivate a team of analysts and developers, and a strong desire to work in a team environment.
• Communication skill, Interviewing skill and Negotiation skill
• Understanding of the basic financial, business model and processes
• Problem solving and structured analysis skills
• Strategic thinking, Analytical skill and System design methodology
• Conduct/Presentation skill and Running effective meetings
• Project management skills
• Team management and delegate
• Interpersonal skill
• Written and spoken English


คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 – 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : การจัดการด้านคุณภาพ
สาขา : การจัดการคุณภาพ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่อยู่ : 123 Thai Life Insurance Bldg., 5th Fl., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-6975300 ต่อ 3688
โทรสาร : 0-2642-3096
โฮมเพจ : http://www.tcrbank.com

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer