บริษัท แสนสิริ/ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับสมัคร Web Marketing / Digital Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– Design , build , maintain and update our website and Social media for international business

– Maintaining & Developing social media across all digital channels

– Manage content and activity in social media

– Collaborate with internal team to create landing pages and optimize user experience

– Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

– Answering question via social media


คุณสมบัติ
– Bachelor in any related field

– Experience in website management

– Good command of English and communication skills

– Solid knowledge of website analytic tools ( such as Google Analytics )


ที่อยู่ : 16th Fl. Siripinyo Bldg. 475 Sri Ayutthaya Rd., Rajthevi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-3905-6
โทรสาร : 0-2201-3905
โฮมเพจ : http://www.sansiri.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer