บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Marketing Officer (ภาษาจีน) / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนจัดหาข้อมูล กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและขายโครงการ
• ดูแลเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทั้งภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเมินแผนการตลาดรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามผลและกิจกรรมที่มีให้ประสบความสำเร็จและดำเนินการติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางตลาด
คุณสมบัติ
• สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานด้านการตลาดและโฆษณาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
• มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 1011 Supalai Grand Tower, Rama III, Chong Nonsi, Yannava, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2725-8888
โทรสาร : 0-2683-2030
โฮมเพจ : http://www.supalai.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer