บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด รับสมัคร Marketing Executive / Digital Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ โดยจัดหาสินค้าด้าน Hardware หรืออุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย

• จัดหาให้แหล่งสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

• วิเคราะห์ราคาให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและกำไร ต่อชิ้นของสินค้า

• สำรวจและ วิเคราะห์ตลาด เพื่อระบุช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม

• ออกแบบรูปแบบการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุยอดขายตั้งไว้

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีทั้ง Supplier ใหม่ และที่มีอยู่เดิม

• Update ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของของบริษัท

• ใช้ Social Media ในการโปรโมตสินค้า อาทิ Facebook , Line@ ฯลฯ


คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารการตลาด และบริหารผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีประสบการณ์ทำงานด้าน Online Marketing

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere or Video Editor Program ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Internet ได้ดี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคลและประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : 523 Mahaprutharam Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
โทรศัพท์ : 0-2639-0200, 0-2353-8600 Ext. 2110
โทรสาร : 0-2353-8680
โฮมเพจ : http://www.yipjacks.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer