บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Marketing and Communications Manager


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Develop and implement the marketing and communications plan, tools and activities to increase brand awareness, communicate products, services and promotions to all relevant target markets. Specifically, you will perform the following tasks to the highest standards


คุณสมบัติ
1. Male / Female age between 28-35

2. Education – Bachelor Degree or above in Marketing Communications or other related fields

3. Willingness to learn and understand VGI products

4. Previous Marketing and/or Press Relations experience in a similar environment

5. Excellent written and verbal communication skills in English and Thai

6. Ability to work under pressure at all times

7. Able to interact effectively, create solutions

8. “Can do” attitude

9. Ability to work independently and manage juniors

10. Excellent attention to detail

11. Creatively minded and has a desire to work in marketing for media industry


ที่อยู่ : 9th Floor, TST Tower, 21 Vibhavadi-rangsit Road, Jomphon, Jatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 02-2738884
โทรสาร : 0-2273-8883
โฮมเพจ : http://www.vgi.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer