บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้แทนการตลาด / Marketing Officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลการขายน้ำมันใส และน้ำมันหล่อลื่นผ่านสถานีบริการปั้มชุมชน รวมทั้งการติดตามหนี้สิน
• ดูแลการพัฒนาปั๊มชุมชนในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาปั๊มใหม่, การขายเบนซิน, ปรับปรุงภาพลักษณ์
• ดำเนินงานตามโครงการตลาดต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
• สามารถขับถรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• หากมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะในการเจรจา
– มีความอดทน
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
– มีจิตใจในการให้บริการ
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 – 3 ปี ในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับการจัดลงพื้นที่ของต้นสังกัด ดังนี้

1. ศูนย์ธุรกิจภาคกลาง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2. ศูนย์ธุรกิจภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
3. สำนักงานธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. ศูนย์จ่ายน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ถ.สุราษฎร์-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)


ที่อยู่ : 2098 M tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2335-4653,0-2335-4646,0-2335-4603,0-2140-8955
โทรสาร : 0-2140-8903
โฮมเพจ : http://www.bangchak.co.th/th/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer