บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดประจำโครงการ / Project Marketing ( Real Estate )


หน้าที่และความรับผิดชอบ

PDCA วางแผน จัดการ สรุป และพัฒนางานด้านการตลาด รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ให้สอดคล้องกับยอดขายที่ทางบริษัทกำหนด
สำรวจคู่แข่งใหม่ และอัพเดตข้อมูลคู่แข่งเก่าอยู่เสมอ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า Customer profile และ customer insight ของโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งในด้าน Demographic, Gographic, Psychographic, Life style เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด
ดูแล ติดตามการใช้งบประมาณทางการตลาดอยู่เสมอ และสามารถสรุปผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ประสานงานกับฝ่ายขายในการกำหนดแผนการตลาดและการขายร่วมกัน
คิดโปรโมชั่น และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่มีผลต่อการปิดการขาย


คุณสมบัติ

เพศ ชายหรือหญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ขึ้นปี


ที่อยู่ : 4345 BHIRAJ TOWER at BITEC Floor 21, Sukhumvit Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 061-4036111
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer