บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด รับสมัคร Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขาย


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการขาย (Sale Planning) และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยการนำกลยุทธ์การขาย (Sale Strategy) ที่บริษัทวางไว้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

• บริหาร และจัดการทีมขายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

• สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลกับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา

• แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา

• ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขาย และอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

• สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด

• วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า

• รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

• จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

• บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย


คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับ high end และให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า อย่างน้อย 10 ปี

• มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง การวางแผนการขายการตลาดแบบ Online & Offline และบริหารทีมได้เป็นอย่างดี

• มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ ความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักประสานงานที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

• มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

• มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในการทำการตลาด Online

• ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

• สถานที่ปฎิบัติ กรุงเทพมหานคร ( บางนา )


บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด

3888 ถนนสุขุมวิท เขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร.02-745-4444 ต่อ 409

โฮมเพจ : http://www.coastbangkok.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer