บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัคร Marketing Coordinator Staff. (Project Management ) / เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด


หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานรับข้อมูล (Project Brief) จากฝ่ายการตลาด และทำการจัดส่งใบขอสินค้าตัวอย่างถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามสินค้าตัวอย่างตามเวลาที่กำหนด
2. ประสานงานจัดส่งสินค้าตัวอย่างไปยังลูกค้า รวมถึงติดตามผลเพื่อแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบการส่งสินค้าตัวอย่าง
3. จัดหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าตัวอย่าง เช่น Product Spec. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าหรือ ฝ่ายการตลาดร้องขอ และประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับทราบถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนดและยืนยันความถูกต้องกับลูกค้า
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสูงสุดของสินค้าเข้าตู้ (max load per fcl) วิธีการเรียงสินค้า (loading configuration) และจัดหาข้อมูลจำนวนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์คงคลังในคลังสินค้า (pending stock)
6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับลูกค้า เพื่อดำเนินการในการจดทะเบียน หรือ ขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office) ในระดับดี
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


Thai Union Manufacturing Co., Ltd. (Human Resource Department) 979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400. Bangkok Thailand.
โทรศัพท์ : 02-298-0025 Extension number: 1121
โทรสาร : 0-2298-0443
โฮมเพจ : http://www.thaiuniongroup.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer