บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด (โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์) / Marketing Officer (Advertising and Public Relations)


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบดูแล จัดกิจกรรมภายในองค์กร
– ติดต่อประสานงานร้านค้า ทีมขาย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– เขียนข่าว ส่งข่าว
– งานภาษีป้าย
– CSR CRM
– จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์


คุณสมบัติ
– อายุ 24 – 30 ปี
– ประสบการณ์ 1 – 3 ปีขึ้นไป (ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่)
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 65, Rama 9 Road Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2248-7007 ต่อ 1714
โทรสาร : 0-2248-7005
โฮมเพจ : http://www.umi-tiles.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer