บริษัท แสนสิริ/ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับสมัคร Marketing Officer (Social Media and Content Marketing) / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผนและร่วมกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ทั้ง social media และ content marketing

– เขียนและจัดทำ contentสำหรับ social media ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน ไลฟ์สไตล์เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วประเทศของบริษัท สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ และเอเจนซี่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ

– สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์


คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

– มีความสนใจด้านงานประชาสัมพันธ์

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

– มีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดทำ media plan, แคมเปญ social media และ influencer relations

– มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนและผลิตงานสำหรับ social media และเว็บไซต์

– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากมีประสบการณ์การทำงานในมีเดียเอเจนซี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ที่อยู่ : 16th Fl. Siripinyo Bldg. 475 Sri Ayutthaya Rd., Rajthevi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-3905-6
โทรสาร : 0-2201-3905
โฮมเพจ : http://www.sansiri.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer