บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Retail & Leasing) / Marketing Manager


หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลและบริหารงานด้านสื่อสารการตลาด, สื่อ
2. ดูแลและบริหารงานด้านการตลาดประจำเดือนของศูนย์การค้า
3. ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาด
4. สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอการดำเนินงาน
5. สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการตลาด


คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานการตลาดศูนย์การค้า, Community Mall อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปสำรวจสินค้าตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้, ชอบเจรจา, ขยัน, อดทน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน สู้งาน ไม่เรื่องมาก
6. มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี


Human Resources Department
ที่อยู่ : 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2541-5014 ต่อ 10206
โทรสาร : 0-2541-5164
โฮมเพจ : https://www.sena.co.th/thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer