เกี่ยวกับบริษัท : KONVY.COM เว็บไซต์เครื่องสำอางอันดับ1 ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางชั้นนำหลากหลายแบรนด์มีให้เลือกกว่า1,000 แบรนด์มากกว่า6,000 รายการสินค้า กำลังมองหาบุคคลมากความสามารถเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพนักคิดของ KONVY.COM

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด(นอกสถานที่)ให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น ประสานงานกับฝ่ายขายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสื่อส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับฝ่าย กราฟฟิคดีไซน์เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบ และพัฒนาสื่อโฆษณาทางด้านการตลาดในทุกเครื่องมือให้มีความน่าสนใจ
 • คิดแผนการตลาดและแคมเปญต่างๆจนถึงขั้นตอนไปนำปฎิบัติและจัดทำรายงานผลทุกครั้ง
 • ทำงานได้ตามแผน(Plan)และตรงจุดประสงค์(Objective)ได้อย่างตรงเวลา
 • สามาถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า(target customer) และคู่แข่ง เพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างทันท่วงที
 • ตั้งข้อสังเกตุและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปีให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนก
 • สามารถสร้างรายงาน รวมถึงวิเคราะห์และตีความรายงานต่างๆ ได้ เช่น รายได้,ค่าใช้จ่าย,และคู่แข่งทางการตลาด

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีการตลาด, คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการคิดกิจกรรมทางด้านการตลาด และการขาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและมีความอดทนต่อการทำงานได้จนจบเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำ Presentation, Microsoft Office และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ประเภทของงาน : งานประจำ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาตรี

 

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-2105-4235 ต่อ 4

โทรสาร : 0-2051-7310

โฮมเพจ : http://www.konvy.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer