บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัคร Digital Advertising Specialist / เจ้าหน้าที่การตลาดสื่อดิจิตอล


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Line@, Google AdWords
• รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• วางแผนการตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า
• รับผิดชอบงาน day-to-day ในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น ติดตามผล และปรับปรุงการตั้งค่าในการซื้อ ads จากช่องทางต่างๆ
• วิเคราะห์ ติดตามผล และสรุปรายงานการทำการตลาดออนไลน์
• ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป้าหมายการตลาดที่ได้รับสามารถเป็นไปได้ตามที่กำหนด
คุณสมบัติ


คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 38 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Ads หรือ Google AdWords อย่างน้อย 1 ปี
• มีความเข้าใจในเครื่องมือการทำการตลาดออนไลน์ ทั้ง Facebook Ads, Line@, Google AdWords
• สามารถวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และเทรนด์การตลาดได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะในการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและเขียน
• กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ
• สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
*Working at: Thai Sri Building, BTS Krung Thonburi (Exit 2)
*Working hours: Mon. – Fri. at 09.30 – 18.30

*สถานที่ปฏิบัติงาน : ตึกไทยศรีประกันภัย BTS: กรุงธนบุรี (ทางออก2)
*เวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30


เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟแวร์โซลูชั่น อีคอมเมิร์ช TakraOnline , VevoCart และ เทรนนิ่ง อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กำลังขยายงานและเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจ


ที่อยู่ : อาคารไทยศรี ประกันภัย ชั้น 24, 126/93 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2438-6920
โทรสาร : 0-2438-9228
โฮมเพจ : http://www.takraonline.com , http://www.vevosystems.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer