บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Digital Marketing (Senior – Junior Level) / การตลาดดิจิทัล


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำเสนอ กลยุทธ์วิธีการ ที่จะช่วยนำพาให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ทุกประเภท
2. เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
3. จัดแคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซต์ ผ่านทาง Social Media
4. สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Line, Youtube และ Application ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดตามข่าวสาร รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้มการตลาด online เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง online ต่างๆ
6. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด on lineเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเลือกใช้สื่อ on line ที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของบริษัท
7. สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด online ทุกรูปแบบของคู่แข่งเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด online ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ


คุณสมบัติ
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี-โท การตลาด การสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านการ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในเรื่อง Google Analytics, Google Adwords จะะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเว็บไซต์ มีเทคนิคในการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ ใน Search engine ชั้นนำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความคล่องตัวสูง
• ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ อาคาร The 9 Tower 14 A ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์


เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม ในลักษณะซิตี้คอมเพล็กซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนทำเลที่ดีในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้


ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ โซน B ชั้น 16 (ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 9) เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2246-2323 ต่อ 4004,4003
โทรสาร : 0-2247-1082
โฮมเพจ : http://www.grandcanalland.com, http://www.gtowerbkk.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer