บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Young Leader Program

หน้าที่และความรับผิดชอบ

We are looking for “High Caliber” and prospective “Talents” Everywhere, to be part of our dynamic team.

คุณสมบัติ

Thai Nationality.

Age not over 28 years old.

Bachelor or Master graduates preferably with 2.75 GPA and above in Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics, Engineering, Food Science , Veterinarian, Animal Science, Fisheries or any related majors with an outstanding academic background.

0-3 years Experience.

Proven achievement record from university, extra-curricular activities or social is preferable.

Outstanding leadership and communication skills.

Strong analytical and problem solving abilities.

Excellent command of English both in speaking and writing and presentation skills

The successful future leader will be coached, monitored and growth on a fast track including responsible for a challenging assignment.

Apply: Today – 31 January 2019

_____

Recruitment & Selection Center

ที่อยู่ : 1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0-2641-0400

โทรสาร : 0-2641-0100

โฮมเพจ : http://www.cpfworldwide.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer