บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด รับสมัคร Senior International Marketing /เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาดต่างประเทศ (สำนักงานใหญ่ พระราม4)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ร่วมวางแผนการตลาดต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
– แนะนำและให้ข้อมูลสินค้าต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
– วางแผน กำกับดูแล ดำเนินงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของฝ่ายต่างประเทศ
– วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานด้านการตลาดฝ่ายต่างประเทศ
– ศึกษาข้อมูลตลาดน้ำมันพืช สินค้าใกล้เคียง และวิเคราะห์สรุปข้อมูล
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง
– วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป (จบต่างประเทศ) สาขาการตลาดต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปข้อมูล
– มีความเข้าใจระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี
– มีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั้งรูปแบบ online และ off-line
– สามารถใช้โปรมแกรม Microsoft Office และ Illustrator ได้
– สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก


ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ : 3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

โทรศัพท์ : 02-249-9348-52 ต่อ 1405

โทรสาร : 02-249-4914

โฮมเพจ : http://www.kingricebranoil.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer