บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Social Voice Management

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– บริหารจัดการข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

– วางแผนและออกแบบเนื้อหาการสื่อสารผ่าน Social Media และสื่ออื่นๆ

– Social Media Data Analytics

– ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลสนับสนุนต่างๆ

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี

– วุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์,การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียแปลกใหม่

– มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานด้าน Social Media เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ทำงานด้าน สื่อ Online / Social Media 5 ปีขึ้นไป


ชื่อผู้ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 313 C.P.Tower, 24th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9000 Ext. 1719, 1726, 1535, 1785
โทรสาร : –
โฮมเพจ : http://job.cpall.co.th /, http://www.cpall.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer