บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
ด่วนมาก!!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (PR + CSR event)

• ประสานงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท

• วางแผนและจัดทำแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

•ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ (PR) ในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

• หากมีความรู้ในการใช้โปรแกรม photoshop และ/หรือ illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ระดับดี

• สามารถทำงานในวันหยุด และออกต่างจังหวัดได้

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, สามารถถ่ายภาพได้ และมีความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 27th Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/48-55 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1734/ 1735
โทรสาร : 0-2636-7999
โฮมเพจ : http://www.navakij.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer