Category: Marketing News

3214 Posts

Marketing News

เครือสหพัฒน์ รวมพลัง 13 บริษัท ตั้งกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness โปรโมตสินค้าเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 4 กลุ่ม “สิ่งทอ-อุปโภค-เครื่องสำอาง-อาหาร” เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal