Tag: กลุ่มทรู

8 Posts

Marketeer Today

ส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ส่งต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์… ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เชิญชวนบริจาคอวัยวะต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “Let Them See Love 2021” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “BLOOM A NEW LIFE: ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง”