วิธีการสร้างสรรค์แผนการตลาดของคุณให้ประสบผลสำเร็จ: ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ