Tag: ศุภชัย เจียรวนนท์

6 Posts

Marketeer Today

ซีพีระดมสรรพกำลังธุรกิจในเครือ หนุนภารกิจโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เสริมคลังอาหาร-เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร แก่ รพ. สนามสังกัดกองทัพบก รวมพลังร้อยเรียงความดีเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามวิกฤต